Vesna Bedeković

Vesna Bedeković javnosti je postala poznata kada je u srpnju 2019. godine zamijenila Nadu Murganić, dotadašnju ministricu demografskog razvoja. Do tada je bila saborska zastupnica HDZ-a te predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje. U Sabor je došla iz četvrte izborne jedinice, a u prosvjeti je radila više od 30 godina.

Obrazovanje

Osnovnu školu završila je u Pitomači, a srednju školu u Virovitici.

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nakon čega je i magistrirala i doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Privatni život

Vesna Bedeković rođena je 22.2.1966. godine u Bjelovaru, a od 1971. godine živi u Pitomači gdje je završila i osnovnu školu.

Vesna je u braku i majka je dviju kćeri.

Zapažen je njezin dugogodišnji angažman u području folklora kao umjetnička voditeljica KUD-a Pitomačanka te kao koreografkinja. Osim toga, Vesna je i demonstratorica plesova, napjeva i pjesama Pitomače i njezine okolice te predavačica na raznim seminarima folklora.

Posao

Vesna Bedeković je karijeru započela 1987. godine kada počinje raditi u Osnovnoj školi Kloštar Podravski. Nakon toga, do 2006. godine zaposlena je u osnovnim i srednjim školama – Osnovnoj školi Petra Preradovića i Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači.

Zapažen je njezin dugogodišnji rad u prosvjeti. Naime, u razdoblju od 2005. do 2009. godine bila je na dužnosti pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu te na mjestu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije. U isto vrijeme radi kao vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U razdoblju od 2007. do 2009. godine postavljena je na mjesto privremene dekanice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Od 2012. godine radila je kao vanjska suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Od 23.3.2009. do 13.10.2016. godine bila je dekanica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

14.10.2016. godine postala je zastupnica u 9. sazivu Sabora nakon čega prestaje njezina dužnost dekanice. Mandat u Saboru započeo joj je na mjestu saborske zastupnice kada je na njegovom mjestu zamijenila Tomislava Tolušića, tada proglašenog ministra poljoprivrede. Zanimljivo je spomenuti da je tada ušla u hrvatsko zakonodavno tijelo iako je imala samo 0,83 posto osvojenih glasova na izborima.

Nakon ulaska u politiku, Bedeković se predstavila biračima 4. izborne jedinice kao glas svih profesora, učitelja, nastavnika, odgojitelja i znanstvenika. Naglasila je kako joj je želja doprinijeti boljem odgojno-obrazovnom sustavu. Također, istaknula je kako će uvijek biti glas svih žena te se boriti za smanjenje trenda zastupljenosti žena u područjima bitnim za život zajednice.

Bitno je spomenuti da je Bedeković radila na projektima koju povezuju interkulturalnost s obrazovanjem na manjinskim jezicima, a zalagala se i za bolju integraciju Roma.

Članica je Odbora za ravnopravnost spolova u Saboru, a između ostalog i članica Međunarodne asocijacije za interkulturalno obrazovanje (IAIE) i Hrvatskog pedagogijskog društva.

Nakon što je Andro Krstulović Opara postao gradonačelnik Splita, Vesna Bedeković je preuzela vođenje Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u Saboru.

17.7.2019. godine nakon iznenadne rekonstrukcije Vlade postavljena je na mjesto ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike kada je zamijenila dotadašnju ministricu Nadu Murganić koju je smijenio premijer Andrej Plenković.

Najveća postignuća

Vesna Bedeković ostvarila je zapaženu karijeru u prosvjeti gdje je radila više od 30 godina. 2016. godine ulazi u politiku, a najznačajniji rezultat ostvarila je u srpnju 2019. godine kada ju je premijer Andrej Plenković postavio na mjesto ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

loading...

Ako ste u tekstu pronašli grešku ili želite nešto dodati, javite nam to u komentaru ispod biografije. Ako želite da objavimo biografiju koje još nema na stranici, pošaljite nam e-mail na adresu [email protected]

Komentiraj

*