Kristian Turkalj

Kristian Turkalj poznat je kao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa kojeg je 28.4.2017. godine odredio premijer Andrej Plenković umjesto dotadašnjeg ministra pravosuđa Ante Šprlje kojeg je razriješio dužnosti. Kristian je preuzeo sve poslove razriješenog ministra u Ministarstvu pravosuđa, a njegov je posao upravljanje Ministarstvom i njegovim radom sve dok ne bude imenovan novi ministar.

Obrazovanje

1993. godine završio je Summer Program in Law Faculty of Law, na Sveučilištu u Oslu, u Norveškoj, a dvije godine kasnije, 1995., završio je akademski semestar na Sveučilištu North Dakota School of Law, u North Dakoti u SAD-u. Te iste godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

2000. godine završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a te iste godine magistrirao je na Pravnom fakultetu studij Međunarodnog javnog i privatnog prava.

2006. godine položio je savjetnički ispit na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

2009. godine položio je pravosudni ispit.

2011. godine u Zagrebu na Pravnom fakultetu je doktorirao.

Privatni život

Kristian Turkalj je oženjen i otac je troje djece.

Posao

Svoj prvi posao Kristian Turkalj dobio je 1996. godine u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Na spomenutom poslu ostao je do 2000. godine kada je postao voditelj tima za pisanje Memoriala Ureda Vlade RH za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom. Na toj funkciji ostao je do 2001. godine.

2001. godine postao je diplomat koji je bio zadužen za područje pravosuđa i unutarnjih poslova Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama u Bruxellesu. Posao diplomata obavljao je do 2005. godine.

2005. godine postao je načelnik odjela za EU institucije i politike I. Uprave Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija što je obavljao do 2007. godine.

U razdoblju od 2008. do 2012. godine postao je ravnatelj Uprave za Europsku Uniju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju Ministarstva pravosuđa.

Od 2012. do 2013. godine bio je glavni tajnik Državnog ureda za Hrvate koji se nalaze izvan Republike Hrvatske.

Od 2013. do 2017. godine bio je međunarodni stručnjak za pravosuđe, a angažiran je od raznih međunarodnih organizacija kao što je Svjetska banka, RESPA, IRZ, GIZ, UNDP i druge.

27.4.2017. godine postavljen je od strane premijera Andreja Plenkovića na mjesto ministra pravosuđa nakon što je ministar razriješio dužnosti dotadašnjeg Antu Šprlju.

Kristian Turkalj aktivno priča engleski i francuski jezik, a pasivno i španjolski.

Od 1997. do 2012. godine sudjelovao je na brojnim predavanjima i stručnim skupovima, izlagao je na brojnim konferencijama, sudjelovao je na okruglim stolovima te je predavao na Pravnom fakultetu. Također, napisao je brojne radove na temu odnosa između Hrvatske i Slovenije u slučaju razgraničenja teritorijalnog mora, Piranskog zaljeva, objavio je Ugovore o ribarstvu, pregovore za članstvo u EU koje se tiče pravosuđa i unutarnjih poslova i mnoge druge.

Najveća postignuća

Kristian Turkalj ostvario je iznimnu karijeru u svojoj struci, a njegovo najveće postignuće svakako je funkcija obnašanja ministra pravosuđa nakon što je smijenjen dotadašnji ministar Ante Šprlje.

loading...

Ako ste u tekstu pronašli grešku ili želite nešto dodati, javite nam to u komentaru ispod biografije. Ako želite da objavimo biografiju koje još nema na stranici, pošaljite nam e-mail na adresu [email protected]

Komentiraj

*